Dokumenty MŠ

ŠVP - Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v MŠ

Výroční zpráva - Výroční zpráva je k nahlédnutí v MŠ

Školní řád

Kriteria k přijetí dítěte do MŠ